Tjänster


Jag utför alla typer av gräv- och schaktarbeten åt såväl privatpersoner som företag: VA-arbeten, schaktning för mindre grunder, dikning, enskilda avloppsanläggningar (trekammarbrunn, septitankar m.m.), skogsvägar, dräneringsarbeten – och mycket annat.

Vintertid utför jag snöröjning och sandning med sandspridare.

En stor del av min verksamhet består i att utföra arbeten åt Banverket på och i anslutning till järnvägar. Det kan handla om rälsbyten, slipersbyten, kabelarbete, stolpresning m.m.

Välkomna att kontakta mig om Ni har några frågor kring mina tjänster!